Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《與高適薛據同登慈恩寺浮圖》_岑參的詩_唐代詩人_唐詩三百首

《與高適薛據同登慈恩寺浮圖》

年代: 唐 作者: 岑參 塔勢如湧出,孤高聳天宮。
登臨出世界,磴道盤虛空。
突兀壓神州,崢嶸如鬼工。
四角礙白日,七層摩蒼穹。
下窺指高鳥,俯聽聞驚風。
連山若波濤,奔湊似朝東。
青槐夾馳道,宮館何玲瓏。
秋色從西來,蒼然滿關中。
五陵北原上,萬古青濛濛。
凈理瞭可悟,勝因夙所宗。
誓將掛冠去,覺道資無窮。 分類標簽:唐詩三百首

作品賞析

【譯文】

寶塔宛如平地湧出,孤高巍峨聳入天宮。 
登上去像走出人間,蹬踏梯道盤旋空中。 
高峻突出鎮定神州,崢嶸勝過鬼斧神工。 
四角伸展擋住白日,七層緊緊連著蒼穹。 
下看飛鳥屈指可數,俯聽山風呼嘯迅猛。 
山連山如波濤起伏,洶湧澎湃奔流向東。 
青槐夾著筆直馳道,樓臺宮殿何等玲瓏。 
秋天秀色從西而來,蒼蒼茫茫彌漫關中。 
長安城北漢代五陵,萬古千秋一派青蔥。 
清凈佛理完全領悟。善因素來為人信從。 
立誓歸隱辭官而去,信奉佛道其樂無窮。

【註釋】

⑴浮圖:原是梵文佛陀的音譯,這裡指佛塔。慈恩寺浮圖:即今西安市的大雁塔。
⑵湧出:形容拔地而起。
⑶世界:指宇宙。
⑷磴:石級。盤:曲折。
⑸突兀:高聳貌。 
⑹崢嶸:形容山勢高峻。鬼工:非人力所能。 
⑺礙:阻擋。
⑻驚風:疾風。
⑼馳道:可駕車的大道。
⑽宮館:宮闕。 
⑾關中:指今陜西中部地區。
⑿五陵:指漢代五個帝王的陵墓,即高祖長陵、惠帝安陵、景帝陽陵、武帝茂陵及昭帝平陵。
⒀凈理:佛傢的清凈之理。 
⒁勝因:佛教因果報應中的極好的善因。 
⒂掛冠:辭官歸隱。 
⒃覺道:佛教的達到消除一切欲念和物我相忘的大覺之道。

【賞析】

此詩開頭兩句:“塔勢如湧出,孤高聳天宮。”自下而上仰望,隻見巍然高聳的寶塔拔地而起,仿佛從地下湧出,傲然聳立,直達天宮。用一“湧”字,增強瞭詩的動勢,既勾勒出瞭寶塔孤高危聳之貌,又給寶塔註入瞭生機,將塔勢表現得極其壯觀生動。

 接下去四句:“登臨出世界,磴道盤虛空。突兀壓神州,崢嶸如鬼工。”寫登臨所見、所感,到瞭塔身,拾級而上,如同走進廣闊無垠的宇宙,蜿蜒的石階,盤旋而上,直達天穹。此時再看寶塔,突兀聳立,如神工鬼斧,簡直不敢相信人力所及。慈恩寺塔,不僅雄偉,而且精妙。 

 再下去四句:“四角礙白日,七層摩蒼穹。下窺指高鳥,俯聽聞驚風。”寫登上塔頂所見,極力誇張塔體之高,摩天蔽日,與天齊眉,低頭下望,鳥在眼下,風在腳下。這鳥和風,從地面上看,本是高空之物,而從塔上看,就成瞭低處之景,反襯寶塔其高無比。

 下面八句,以排比句式依次描寫東南西北四方景色。“連山若波濤,奔湊似朝東。”描繪東面山景,連綿起伏,如滾滾巨浪;“青槐夾馳道,宮館何玲瓏。”狀摹南面宮苑,青槐蔥翠,宮室密佈,金碧交輝;“秋色從西來,蒼然滿關中。”刻寫西面秋色,金風習習,滿目蕭然,透著肅殺之氣;“五陵北原上,萬古青濛濛。”寫北邊陵園,渭水北岸,座立著長陵、安陵、陽陵、茂陵、平陵,它們是前漢高帝、惠帝、文帝、景帝、武帝五位君王的陵墓。當年,他們創基立業,轟轟烈烈,如今卻默然地安息在青松之下。詩人對四方之景的描繪,從威壯到偉麗,從蒼涼到空茫,景中有情,也寄托著詩人對大唐王朝由盛而衰的憂思。

 末瞭四句,“凈理瞭可悟,勝因夙所宗。誓將掛冠去,覺道資無窮。”詩人想辭官事佛,此時,岑參得知,前方主將高仙芝出征大食,遭遇挫折;當朝皇帝唐玄宗,年老昏聵;朝廷之內,外戚宦官等禍國殃民;各方藩鎮如安祿山、史思明等圖謀不軌,真可謂“蒼然滿關中”,一片昏暗。詩人心中惆悵,認為佛傢清凈之理能使人徹悟,殊妙的善因又是自己向來的信奉,因此想學逢萌,及早掛冠而去,去追求無窮無盡的大覺之道。