Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《燭影搖紅 題安陸浮雲樓》_廖世美的詩_宋代詩人_宋詞三百首

《燭影搖紅 題安陸浮雲樓》

年代: 宋 作者: 廖世美 靄靄春空,畫樓森聳凌雲渚。紫薇登覽最關情,絕妙誇能賦。惆悵相思遲暮。記當日、朱闌共語。塞鴻難問,岸柳何窮,別愁紛絮。催促年光,舊來流水知何處。斷腸何必更殘陽,極目傷平楚。晚霽波聲帶雨。悄無人、舟橫野渡。數峰江上,芳草天涯,參差煙樹。 分類標簽:宋詞三百首 婉約詩

作品賞析

【註釋】

①安陸:今湖北安陸縣。
②紫薇:星名,位於北鬥東北。
③帶雨:韋應物詩:“春潮帶雨晚來急,野渡無人舟自橫。”

【評解】

這首詞通過春日晚景的描寫,抒發離別相思之情。上片寫春日登樓的所見所感。春
空靄靄,畫樓入雲。登高懷遠,往事歷歷,相思之情,不能自已。下片寫眼前景色。波
聲帶雨,野渡無人。極目遠望,惟見“數峰江上,芳草天涯,參差煙樹” 全詞意境幽
美,情景交融,婉曲新巧,詞雅情深。

【集評】

況周頤《蕙風詞話》:“塞鴻難問,岸柳何窮,別愁紛絮。”神來之筆,即已佳矣。
換頭雲:“催促年光,舊來流水知何處?斷腸何必更殘陽,極目傷平楚。晚霽波聲帶雨,
悄無人舟橫野渡。”語淡而情深,令子野、太虛輩為之,容或未必能到。此等詞一再吟
誦,輒沁人心脾,畢生不能忘。《花庵絕妙詞選》中,真能不愧“絕妙”二字,如世美
之作,殊不多覯。
—————————-
上片首二句寫時地。“靄靄”,雲氣密積貌。陶淵明《停雲》詩雲:“靄靄停雲,蒙蒙時雨。”雲層低垂,春雨迷蒙,詞人登臨安陸(今屬湖北)浮雲樓 。“畫樓森聳凌雲渚 ”,畫棟雕欄 ,凌聳入雲,一寫樓美,二寫樓高。據杜牧《題安州(即安陸)浮雲寺樓寄湖州張郎中》詩,“浮雲樓”即“浮雲寺樓”。因此,“聳”字前著一“森”字,以突出寺樓的莊嚴;同時也刻劃出雲氣籠罩的氛圍。次二句寫登樓賦詩。“紫薇”,指杜牧 。唐代稱中書省為紫薇省,杜牧官至中書舍人,故又稱杜紫薇。“登覽最關情”,登高臨遠最能牽動情感,這一句為“惆悵相思 ”以下抒情張目。“關情”,即牽情之意。“絕妙誇能賦”,既稱贊杜牧題安州浮雲寺樓之詩寫得絕妙,又隱約道出自己登高能賦的才情。
“惆悵相思遲暮”,此句上承“關情”,下逗追憶之語,過渡自然。時值日暮,登樓傷情,引起相思 :“記當日、朱闌共語”;而如今,“塞鴻難問,岸柳何窮,別愁紛絮 ”,括用杜牧詩語 ,表達一種離別惆悵之情。
“塞鴻難問”,即人似冥鴻,一去無蹤;“岸柳何窮”,即空餘岸柳,別愁無限。楊柳最易牽惹人們的離愁別緒;而人的別愁,又如同無窮數的岸柳之無窮數的柳絮那樣多,那樣紛起亂攢 ,“別愁紛絮”之句,直抒胸臆。
過片“催促”二句,歲月如流,年光易失,舊時倚欄共語處的樓下水,誰知今日又流到何處瞭呢?含有無限感慨之意。此日登樓極目遠望,隻見連天芳草,平野蒼然(謝朓《郡內登望》:“寒城一以眺,平楚正蒼然”),不知何處是歸路,已使人神傷下淚,又何必再增此“殘陽”一景乎?杜牧《池州春送前進士蒯希逸》:“芳草復芳草,斷腸還斷腸。自然堪下淚,何必更殘陽 ”,是此兩句所本。翻進一層用筆,倍加淒愴入神“晚霽”二句,向晚破晴,波聲似乎還夾雜著雨聲 。韋應物《滁州西澗 》詩雲:“春潮帶雨晚來急,野渡無人舟自橫 。”廖於“無人舟橫野渡”前更著一“悄”字,索寞、孤寂的心境全出。結三句“數峰江上,芳草天涯,參差煙樹 ”寫雨後,江上數峰青青,芳草更在天涯之外,煙樹參差淒迷;如此境界,反映瞭無盡悵惘之情。畫面開闊 ,落筆淡雅,細玩詞意,情味極佳。錢起《省試湘靈鼓瑟》雲:“曲終人不見,江上數峰青 。”蘇軾《蝶戀花》雲 :“枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草 。”杜牧《題宣州開元寺水閣閣下宛溪夾溪居人》雲 :“惆悵無因見范蠡,參差煙樹五湖東 。”廖詞襲用並糅合以上三傢詩詞的語意,別出意境。
廖詞熔裁前人詩詞,又自出境界 ,有不盡之意,故妙。此詞因題安陸浮雲樓,又稱道杜牧為此樓賦詩之絕妙,因此運用杜句之處亦特多。除杜牧詩外,此詞還融合或化用多傢詩詞,語如己出。此詞的另一妙處是語淡情深,優雅別致。周頤評“塞鴻”三句,以為“神來之筆,即已佳矣 ”;而“催促年光”以下六句,“語淡而情深”。