Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_費詩(fèi-shī)_三國人物

歷史簡介:

初從劉璋,為綿竹令。先主攻綿竹,詩先舉城降。成都既定,先主領益州牧,以詩為督軍從事,出為牂牁太守,還為州前部司馬。先主為漢中王,遣詩拜關羽為前將軍,羽聞黃忠為後將軍,羽怒曰:“大丈夫終不與老兵同列!”不肯受拜。經詩勸解受之。後群臣議欲推先主稱尊號,詩上疏勸阻。先主怒,貶左遷部永昌從事。後勸諫孟達內應之事。蔣琬秉政,以詩為諫議大夫,卒於傢。

演義簡介:

初從劉璋,後隨劉備。劉備進位漢中王,封"五虎上將"。關羽不願與黃忠同列,費詩勸解,關羽悟而受之。諸葛亮北伐,以詩為秘書,同卻正留成都。初從劉璋,為綿竹令。先主攻綿竹,詩先舉城降。成都既定,先主領益州牧,以詩為督軍從事,出為牂牁太守,還為州前部司馬。先主為漢中王,遣詩拜關羽為前將軍,羽聞黃忠為後將軍,羽怒曰:“大丈夫終不與老兵同列!”不肯受拜。經詩勸解受之。後群臣議欲推先主稱尊號,詩上疏勸阻。先主怒,貶左遷部永昌從事。後勸諫孟達內應之事。蔣琬秉政,以詩為諫議大夫,卒於傢。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:費立
兄弟:未知 《後漢書·費詩傳》:“費詩率意而言,皆有可紀焉。以先主之廣濟,諸葛之準繩,詩吐直言,猶用陵遲,況庸後乎哉!”