Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_宗預(zōng-yù)_三國人物

歷史簡介:

建安中,隨張飛入蜀,建興初,諸葛亮任其為主簿,遷參軍右中郎將。後遷為侍中,徒尚書。延熙十年(247),為屯騎校尉,受命聘吳,歸來拜征西大將軍,賜爵關內侯。景耀元年(258),以疾還成都。後任鎮軍大將軍,領兗州刺史。

演義簡介:

卻說後主回到成都,忽近臣奏曰:“邊庭報來,東吳令全琮引兵數萬,屯於巴丘界口,未知何意。”後主驚曰:“丞相新亡,東吳負盟侵界,如之奈何?”蔣琬奏曰:“臣敢保王平、張嶷引兵數萬屯於永安,以防不測。陛下再命一人去東吳報喪,以探其動靜。”後主曰:“須得一舌辯之士為使。”一人應聲而出曰:“微臣願往。”眾視之,乃南陽安眾人,姓宗,名預,字德艷,官任參軍、右中郎將。後主大喜,即命宗預往東吳報喪,兼探虛實。宗預領命,徑到金陵,入見吳主孫權。禮畢,隻見左右人皆著素衣。權作色而言曰:“吳、蜀已為一傢,卿主何故而增白帝之守也?”預曰:“臣以為東益巴丘之戍,西增白帝之守,皆事勢宜然,俱不足以相問也。”權笑曰:“卿不亞於鄧芝。”乃謂宗預曰:“朕聞諸葛丞相歸天,每日流涕,令官僚盡皆掛孝。朕恐魏人乘喪取蜀,故增巴丘守兵萬人,以為救援,別無他意也。”預頓首拜謝。權曰:“朕既許以同盟,安有背義之理?”預曰:“天子因丞相新亡,特命臣來報喪。”權遂取金鈚箭一枝折之,設誓曰:“朕若負前盟,子孫絕滅!”又命使齎香帛奠儀,入川致祭。
宗預拜辭吳主,同吳使還成都,入見後主,奏曰:“吳主因丞相新亡,亦自流涕,令群臣皆掛孝。其益兵巴丘者,恐魏人乘虛而入,別無異心。今折箭為誓,並不背盟。”後主大喜,重賞宗預,厚待吳使去訖。建安中,隨張飛入蜀,建興初,諸葛亮任其為主簿,遷參軍右中郎將。後遷為侍中,徒尚書。延熙十年(247),為屯騎校尉,受命聘吳,歸來拜征西大將軍,賜爵關內侯。景耀元年(258),以疾還成都。後任鎮軍大將軍,領兗州刺史。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知

  宗預字德艷,南陽安眾人也。建安中,隨張飛入蜀。建興初,丞相亮以為主簿,遷參軍右中郎將。及亮卒,吳慮魏或承衰取蜀,增巴丘守兵萬人,一欲以為救援,二欲以事分割也。蜀聞之,亦益永安之守,以防非常。預將命使吳,孫權問預曰:“東之與西,譬猶一傢,而聞西更增白帝之守,何也?”預對曰:“臣以為東益巴丘之戍,西增白帝之守,皆事勢宜然,俱不足以相問也。”權大笑,嘉其抗直,甚愛待之,見敬亞於鄧芝、費禕。遷為侍中,徙尚書。

延熙十年,為屯騎校尉。時車騎將軍鄧芝自江州還,來朝,謂預曰:“禮,六十不服戎,而卿甫受兵,何也?”預答曰:“卿七十不還兵,我六十何為不受邪?”臣松之以為芝以年啁預,是不自顧。然預之此答,觸人所忌。載之記牒,近為煩文。芝性驕傲,自大將軍費禕等皆避下之,而預獨不為屈。預復東聘吳,孫權捉預手,涕泣而別曰:“君每銜命結二國之好。今君年長,孤亦衰老,恐不復相見!”遺預大珠一斛,吳歷曰:預臨別,謂孫權曰:“蜀土僻小,雖雲鄰國,東西相賴,吳不可無蜀,蜀不可無吳,君臣憑恃,唯陛下重垂神慮。”又自說“年老多病,恐不復得奉聖顏”。孫盛曰:夫帝王之保,唯道與義,道義既建,雖小可大,殷、周是也。茍任詐力,雖強必敗,秦、項是也。況乎居偏鄙之城,恃山水之固,而欲連橫萬裡,永相資賴哉?昔九國建合從之計,而秦人卒並六合;囂、述營輔車之謀,而光武終兼隴、蜀。夫以九國之強,隴、漢之大,莫能相救,坐觀屠覆。何者?道德之基不固,而強弱之心難一故也。而雲“吳不可無蜀,蜀不可無吳”,豈不諂哉!乃還。遷後將軍,督永安,就拜征西大將軍,賜爵關內侯。景耀元年,以疾徵還成都。後為鎮軍大將軍,領兗州刺史。時都護諸葛瞻初統朝事,廖化過預,欲與預共詣瞻許。預曰:“吾等年逾七十,所竊已過,但少一死耳,何求於年少輩而屑屑造門邪?”遂不往。

  咸熙元年春,預內徙洛陽,道病卒。

[三國志]:宗預禦孫權之嚴,咸有可稱。