Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_趙溫(zhào-wēn)_三國人物

歷史簡介:

初為京兆郡丞,棄官去。獻帝西遷,累拜司徒,錄尚書市,封江南亭侯。李傕劫獻帝至北塢,納溫於塢中,傕又欲移獻帝於黃白城,溫移書責傕,幾乎被殺。

演義簡介:

初為京兆郡丞,棄官去。獻帝西遷,累拜司徒,錄尚書市,封江南亭侯。李傕劫獻帝至北塢,納溫於塢中,傕又欲移獻帝於黃白城,溫移書責傕,幾乎被殺。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知