Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_杜摯(dù-zhì)_三國人物

歷史簡介:

善文賦。初為司徒軍謀吏。後舉孝廉,任郎中,轉補校書。有集二卷,今佚。

演義簡介:

善文賦。初為司徒軍謀吏。後舉孝廉,任郎中,轉補校書。有集二卷,今佚。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知