Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_荀衢(xún-qú)_三國人物

歷史簡介:

荀曇之子,荀攸叔父。曇卒,故吏張權求守墓,攸以為有奸,告衢。衢感悟,推問張權,果殺人亡命。衢由是對攸刮目相看。

演義簡介:

荀曇之子,荀攸叔父。曇卒,故吏張權求守墓,攸以為有奸,告衢。衢感悟,推問張權,果殺人亡命。衢由是對攸刮目相看。

傢族成員:

父親:荀曇
母親:未知
配偶:未知
子女:荀祈
兄弟:未知