Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_明德皇後(míng-dé-huáng-hòu)_三國人物

歷史簡介:

東漢明帝皇後。馬氏,亦稱明德皇後、明德太後、馬太後、馬貴人。伏波將軍援之小女。知書識理,謙肅恭儉。十三歲選入太子宮。明帝初拜為貴人,永平三年(60),立為皇後。常論政事,寵敬日隆,始終無衰。章帝即位,尊為皇太後,謙虛儉約至終。享年四十餘,合葬顯節陵。

演義簡介:

東漢明帝皇後。馬氏,亦稱明德皇後、明德太後、馬太後、馬貴人。伏波將軍援之小女。知書識理,謙肅恭儉。十三歲選入太子宮。明帝初拜為貴人,永平三年(60),立為皇後。常論政事,寵敬日隆,始終無衰。章帝即位,尊為皇太後,謙虛儉約至終。享年四十餘,合葬顯節陵。

傢族成員:

父親:馬援
母親:未知
配偶:劉莊
子女:未知
兄弟:未知