Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_崔駰(cuī-yīn)_三國人物

歷史簡介:

年十三能通《詩》、《易》、《春秋》,博學有偉才,盡通古今訓詁百傢之言,善屬文。少遊太學,與班固、傅毅同時齊名。常以典籍為業,未遑仕進之事。章帝時上《四巡頌》,稱揚漢德,辭甚典美,為章帝所重。竇太後臨朝後,為竇憲府掾,旋為主簿。前後奏記數十,諷諫憲不可驕恣,憲不能容,漸疏之。因察駰高第,出為長岑長。駰以遠去,不中意,遂不之官而歸。永元四年,卒於傢。所著詩、賦、銘、頌、書、記、表、《七依》、《婚禮結言》、《達旨》、《酒警》合二十一篇,已佚。明人輯有《崔亭伯集》。

演義簡介:

年十三能通《詩》、《易》、《春秋》,博學有偉才,盡通古今訓詁百傢之言,善屬文。少遊太學,與班固、傅毅同時齊名。常以典籍為業,未遑仕進之事。章帝時上《四巡頌》,稱揚漢德,辭甚典美,為章帝所重。竇太後臨朝後,為竇憲府掾,旋為主簿。前後奏記數十,諷諫憲不可驕恣,憲不能容,漸疏之。因察駰高第,出為長岑長。駰以遠去,不中意,遂不之官而歸。永元四年,卒於傢。所著詩、賦、銘、頌、書、記、表、《七依》、《婚禮結言》、《達旨》、《酒警》合二十一篇,已佚。明人輯有《崔亭伯集》。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:崔璦
兄弟:未知