Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_寇恂(kòu-xún)_三國人物

歷史簡介:

世為著姓。初為郡功曹,太守耿況甚重之。劉秀定河內,以恂為河內太守,行大將軍事。時劉秀北伐燕、代,恂征積租谷,轉以給年,以解軍食急乏之困。建武二年(26),復任潁川太守,破郡中連兵為寇者,封雍奴侯。次年為汝南太守,肅清境內,郡中無事。七年,代朱浮為執金吾。次年,從光武帝擊隗囂,還擊潁川起兵者。十年,從征關中,並至高平招降叛將高峻。十二年卒,謚曰威侯。

演義簡介:

世為著姓。初為郡功曹,太守耿況甚重之。劉秀定河內,以恂為河內太守,行大將軍事。時劉秀北伐燕、代,恂征積租谷,轉以給年,以解軍食急乏之困。建武二年(26),復任潁川太守,破郡中連兵為寇者,封雍奴侯。次年為汝南太守,肅清境內,郡中無事。七年,代朱浮為執金吾。次年,從光武帝擊隗囂,還擊潁川起兵者。十年,從征關中,並至高平招降叛將高峻。十二年卒,謚曰威侯。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知