Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_陸玩(lù-wán)_三國人物

歷史簡介:

器量淹雅,弱冠有美名。西晉末,官府辟召而不就。東晉元帝時,累加奮武將軍,征拜侍中。明帝時,轉尚書左仆射,領本州大中正。及蘇峻反,玩潛說匡術歸順,以功封興平伯轉尚書令。成帝時,遷司空。卒後謚曰康,追贈太尉。

演義簡介:

器量淹雅,弱冠有美名。西晉末,官府辟召而不就。東晉元帝時,累加奮武將軍,征拜侍中。明帝時,轉尚書左仆射,領本州大中正。及蘇峻反,玩潛說匡術歸順,以功封興平伯轉尚書令。成帝時,遷司空。卒後謚曰康,追贈太尉。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知