Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_向雄(xiàng-xióng)_三國人物

歷史簡介:

初仕魏為郡主簿,事奉太守王經。及王經獲罪處死,他哭喪而哀感市人。後以過失入獄,司隸校尉鐘會從獄中辟為都官從事。及鐘會以叛逆罪被殺,無人殯殮,他料理喪葬事宜。晉太康初為河南尹,賜爵關內侯。後為齊王司馬攸歸藩事,固諫忤旨,起而徑出,不久因憤恚死去。

演義簡介:

初仕魏為郡主簿,事奉太守王經。及王經獲罪處死,他哭喪而哀感市人。後以過失入獄,司隸校尉鐘會從獄中辟為都官從事。及鐘會以叛逆罪被殺,無人殯殮,他料理喪葬事宜。晉太康初為河南尹,賜爵關內侯。後為齊王司馬攸歸藩事,固諫忤旨,起而徑出,不久因憤恚死去。

傢族成員:

父親:向韶
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知