Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_郤儉[魏](xì-jiǎn)_三國人物

歷史簡介:

方士。傳說能辟谷,食茯苓。絕食百日,而尚能行步起居自若雲。

演義簡介:

方士。傳說能辟谷,食茯苓。絕食百日,而尚能行步起居自若雲。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知