Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_張綱(zhāng-gāng)_三國人物

歷史簡介:

少以三公子經明行修,舉孝廉,不就;司徒辟,以高第為侍禦史。順帝漢安元年(142),拜光祿大夫,詔令持節案行天下貪廉。綱以為“豺狼當路,安問狐貍”,遂停留洛陽都亭不去,上書條列梁冀等無君之心十五事。順帝知綱言不誣,然無心治冀。冀深恨綱。會廣陵人張嬰聚眾數萬殺刺史二千石,冀欲陷綱,諷尚書以綱為廣陵太守,若不為嬰所殺,則欲以法中傷之。前太守往,皆多請兵。及綱受拜,自言無用兵馬。遂單車前往,說降張嬰。論功,綱當封,為冀所遏絕,故不得侯。建康元年(144)病卒於廣陵太守任上,年三十六。

演義簡介:

少以三公子經明行修,舉孝廉,不就;司徒辟,以高第為侍禦史。順帝漢安元年(142),拜光祿大夫,詔令持節案行天下貪廉。綱以為“豺狼當路,安問狐貍”,遂停留洛陽都亭不去,上書條列梁冀等無君之心十五事。順帝知綱言不誣,然無心治冀。冀深恨綱。會廣陵人張嬰聚眾數萬殺刺史二千石,冀欲陷綱,諷尚書以綱為廣陵太守,若不為嬰所殺,則欲以法中傷之。前太守往,皆多請兵。及綱受拜,自言無用兵馬。遂單車前往,說降張嬰。論功,綱當封,為冀所遏絕,故不得侯。建康元年(144)病卒於廣陵太守任上,年三十六。

傢族成員:

父親:張浩
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知