Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_張純[吳](zhāng-chún)_三國人物

歷史簡介:

少厲操行,學識淵博,切問捷對,容止可觀,為驃騎將軍朱據所賞識。拜郎中,補廣德令,治有異績,擢為太子輔義都尉,從容侍從太子孫和。孫權廢太子和,純盡言極諫,權幽之,後棄市。

演義簡介:

少厲操行,學識淵博,切問捷對,容止可觀,為驃騎將軍朱據所賞識。拜郎中,補廣德令,治有異績,擢為太子輔義都尉,從容侍從太子孫和。孫權廢太子和,純盡言極諫,權幽之,後棄市。

傢族成員:

父親:張惇
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:張儼