Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_何祗(hé-zhī)_三國人物

歷史簡介:

少貧寒,楊洪迎為門下書佐,以有才幹舉郡吏,後為督軍從事。諸葛亮聞祗遊戲放縱,打算前去考察。他得悉後預有所備,對答時無凝滯。亮異其能,委以成都令,兼郫縣令。歷汶山、廣漢、犍為太守,年四十八卒。

演義簡介:

少貧寒,楊洪迎為門下書佐,以有才幹舉郡吏,後為督軍從事。諸葛亮聞祗遊戲放縱,打算前去考察。他得悉後預有所備,對答時無凝滯。亮異其能,委以成都令,兼郫縣令。歷汶山、廣漢、犍為太守,年四十八卒。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知