Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_楊俊[魏](yáng-jùn)_三國人物

歷史簡介:

曹操任之為安陵令,又遷為南陽太守。俊宣德教、立學校、吏民稱之。魏國既建,遷中尉。他自少及長,以人倫自任。黃初三年(222),文帝至宛,以市不豐樂,發怒收俊,遂自殺。眾冤痛之。

演義簡介:

曹操任之為安陵令,又遷為南陽太守。俊宣德教、立學校、吏民稱之。魏國既建,遷中尉。他自少及長,以人倫自任。黃初三年(222),文帝至宛,以市不豐樂,發怒收俊,遂自殺。眾冤痛之。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知