Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_秦靜(qín-jìng)_三國人物

歷史簡介:

曾任博士。魏明帝以靜及蘇林、高堂隆皆老,恐經禮失傳,乃使郎吏高才解經義者三十人從之而學。後來靜等皆卒,學者遂廢。

演義簡介:

曾任博士。魏明帝以靜及蘇林、高堂隆皆老,恐經禮失傳,乃使郎吏高才解經義者三十人從之而學。後來靜等皆卒,學者遂廢。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知