Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_梁不疑(liáng-bù-yí)_三國人物

歷史簡介:

大將軍梁商之子。順帝永和年間為侍中,旋拜河南尹。桓帝初立,封不疑為潁陽侯。不疑好經書,善待士,兄冀陰疾之,因中常侍白帝,轉為光祿勛。不疑自恥兄弟有隙,遂讓位歸第,閉門自守。先冀而卒。

演義簡介:

大將軍梁商之子。順帝永和年間為侍中,旋拜河南尹。桓帝初立,封不疑為潁陽侯。不疑好經書,善待士,兄冀陰疾之,因中常侍白帝,轉為光祿勛。不疑自恥兄弟有隙,遂讓位歸第,閉門自守。先冀而卒。

傢族成員:

父親:未知
母親:未知
配偶:未知
子女:未知
兄弟:未知