Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_劉備名言名句 兄弟如手足,妻子如衣服竟出自劉備之口_三國人物

 《三國志》裡記載,劉備說過“夫濟大事必以人為本”,這恐怕是最早的以人為本的記載。

 《三國演義》第八十五回劉備教育自傢的兒子還說過“勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服於人。”

 勿以惡小而為之,勿以善小而不為。–《三國志》劉備語

 惟賢惟德,能服於人–《三國志》劉備語

 鳥之將亡!其鳴也哀!人之將死!其言也善–《三國志》劉備語

 兄弟如手足,妻子如衣服–劉備語《三國演義》第十五回

 《三國演義》第十四和十五回,張飛丟瞭徐州,失陷瞭劉備的傢小,讓關羽說瞭幾句,急得要自刎。劉備向前抱住,奪劍擲地曰:“古人雲:‘兄弟如手足,妻子如衣服。衣服破,尚可縫;手足斷,安可續?’吾三人桃園結義,不求同生,但願同死。今雖失瞭城池傢小,安忍教兄弟中道而亡?況城池本非吾有;傢眷雖被陷,呂佈必不謀害,尚可設計救之。賢弟一時之誤,何至遽欲捐生耶!”說罷大哭。關、張俱感泣。

 劉備托孤時候對諸葛亮說:“君才十倍曹丕,必能安邦定國,終定大事。若嗣子可輔,則輔之;如其不才,君可自為成都之主。”(《三國演義》第八十五回)

 朕不為弟報仇,雖有萬裡江山,何足為貴!(《三國演義》第八十一回)

 屈身守分以待天時,不可與命爭也。(《三國演義》第十五回)

 操以急,吾以寬;操以暴,吾以仁;操以譎,吾以忠:每與操相反,事乃可成。(《三國演義》第六十回)

 夫濟大事必以人為本,今人歸吾,吾何忍棄去!(《三國志》)