Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

三國演義_三國政治傢費禕簡介 諸葛亮如何評價費禕?_三國人物

 費禕,三國時蜀漢名臣,與諸葛亮、蔣琬、董允並稱為蜀漢四相。深得諸葛亮所器重,諸葛亮死後,初為後軍師,再為尚書令,再遷大將軍,執行休養生息的政策,為蜀漢的發展盡心竭力。後為魏降將郭循行刺身死。

 費禕字文偉,江夏鄳縣(今湖北省孝昌縣)人,與董允齊名,劉禪為太子時二人均為其舍人。禪嗣位,遷黃門侍郎,受諸葛亮器重。蜀漢建興五年(227年)亮率諸軍北駐漢中,準備伐魏,臨行上疏《出師表》。疏中說費禕等“志慮忠純”,要求後主“宮中之事,事無大小,悉以咨之,然後施行”。亮卒,以禕為後軍師,後遷大將軍錄尚書事。延熙七年(244年)魏軍來攻,禕往禦之,魏軍退,封成鄉侯,領益州刺史。十六年奉旨開府。十六年於酒宴被魏降將郭循刺死,謚敬侯。

 歷史傳記三國時蜀漢名臣。和諸葛亮、蔣琬、董允並稱為蜀漢四相。費禕性格寬和,少時從伯父入蜀遊學,留於費禕與諸葛亮

 益土,及劉備平定益州,費禕便留蜀為官。後主劉禪即位後,費禕任黃門侍郎,深得丞相諸葛亮所器重。後來費禕遷昭信校尉,出使東吳,孫權、諸葛恪、羊茞等人以辭鋒論難,而費禕據理以答,辭義兼至,始終不為所屈。孫權甚異其才,自禮遇之,費禕也因常使吳。北伐時為中護軍,又轉為司馬。當時將軍魏延與長史楊儀不和,坐常爭論,費禕常為二人諫喻,兩相匡護,以盡其用。諸葛亮死後,費禕為後軍師。不久又代蔣琬為尚書令,再遷大將軍。當國以來,盡心撫政,多禦敵寇;性格謙素甚廉,傢無餘財。延熙十六年,費禕於宴會上為魏降將郭循行刺身死。死後,葬於今廣元市昭化古城城西,墓碑為清朝光緒年間昭化知縣吳光耀所立,墓志銘為其長女所書。

 演義記載費禕,字文偉,江夏鄳縣(今屬湖北省孝感市孝昌縣)人。三國時蜀漢名相。費禕性格寬和,劉備平定益州時,在蜀為文官。劉備死後,諸葛亮輔劉禪當國,重用費禕及蔣琬等。南征孟獲時,諸葛亮以費禕為長史隨軍。後來興師北伐中原,諸葛亮撰《出師表》,稱費禕等「皆良實,志慮忠純」。北伐期間,費禕常為使節,往來漢中成都,又常替魏延、楊儀弭息糾紛。諸葛亮死時,將國事付與蔣琬、費禕;其時魏延不服諸葛遺命,費禕以其反情告楊儀,並回奏後主,方證是非。後楊儀又不服待遇,口出不臣亂言,亦賴費禕密狀其詞,以正國法。後來薑維執意北伐,費禕以內治無人、國實不殷阻其事,然皆不為所聽。

 人物評價:

 孫權:君天下淑德,必當股肱蜀朝。

 《別傳》:禕雅性謙素,傢不積財。兒子皆令佈衣素食,出入不從車騎,無異凡人。

 諸葛亮:費禕良實,志慮忠純,是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事,事無大小,悉以咨之,然後施行,必能裨補闕漏,有所廣益。

 陳壽:費禕寬濟而博愛,承諸葛之成規,因循而不革,是以邊境無虞,邦傢和一,然猶未盡治小之宜,居靜之理也。

 裴松之:費為相,克遵畫一,未嘗徇功妄動,有所虧喪,外卻駱谷之師,內保寧緝之實,治小之宜,居靜之理,何以過於此哉!今譏其未盡而不著其事,故使覽者不知所謂也。

 虞喜:昔魏人伐蜀,蜀人禦之,精嚴垂發,六軍雲擾,士馬擐甲,羽檄交馳,費禕時為元帥,荷國任重,而與來敏圍棋,意無厭倦。敏臨別謂禕:“君必能辦賊者也。”言其明略內定,貌無憂色,況長寧以為君子臨事而懼,好謀而成者。且蜀為蕞爾之國,而方向大敵,所規所圖,唯守與戰,何可矜己有餘,晏然無戚?斯乃性之寬簡,不防細微,卒為降人郭修所害,豈非兆見於彼而禍成於此哉?

 宋陸遊《入蜀記》卷五:「黃鶴樓,舊傳費禕飛升於此,後忽乘黃鶴來歸。故以名樓,號為天下絕景。」