Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

後稷簡介

後稷

  後稷。名棄。母薑原。出野。見巨人跡。踐之而孕。期而生子。以為不祥。棄之隘巷。馬牛過者。避不踐。棄渠中冰上。飛鳥以翼覆薦之。薑原以為神。遂收養之。因名棄。兒時好種樹麻菽。及成人。遂好耕農。相地之宜者稼穡焉。民皆則之。堯以為農師。天下得其利。(周本紀) 
  後稷,名叫棄,是周代姬氏最初的遠祖,帝堯時候人,他的母親薑原,是有邰氏之女,也是帝嚳高辛氏的正妃。
  一天,高辛氏率領薑原,到郊外某宮去祭祀禖神,祈求子嗣,薑原路見巨人足跡,踐踏而過,忽覺全身一震,從此就有瞭身孕,懷胎一年生下一子。由於受孕奇異,薑原以為是個不吉祥的孩子,就把他丟棄在人跡很少的小巷子裡。可是牛馬經過,都回避不踐踏他;又把他丟在河溝中的冰上,群鳥飛來用翅膀遮蓋,溫暖他的身體,薑原見這情景,以為他是個神,於是又把他抱回來撫養,給他取名叫棄。
  棄在兒童時代,就喜歡種植芝麻,豆類等植物。長大以後,愛好耕種農作物。他善能選擇肥沃土壤和地勢適宜的地方,種植五谷,當時人民都效法他。堯帝見他對農事有特殊才幹,就任用他為農師掌管農事,封他於邰地(今陜西省武功縣境)
  ,號稱為後稷。天下人民,因而得到農業的莫大利益。子孫沿襲他的官位,傳到十五代為周武王,後來伐紂成功,統一天下,歷史上稱為周朝。