Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

趙高簡介

趙高

(?~前207)  秦朝宦官、權臣。原為趙國宗族遠支。其母在秦國服刑,故兄弟數人皆生隱宮。趙高為內官廝役,因精明強幹,通曉法律,被秦王政提拔為中車府令。他私事公子胡亥,教以法律。後因犯罪,秦王命蒙毅審理,被蒙毅依法判以死罪。秦王惜其才幹,下令赦免,並恢復原來官爵。後以中車府令兼行符璽事。始皇三十七年(前210),趙高和胡亥隨從秦始皇出遊會稽。還至平原津,始皇病危,乃為璽書賜長子扶蘇,命其將兵權交給蒙恬,返咸陽主持喪葬。趙高得幸於胡亥,又考慮到蒙氏兄弟掌權對自己不利,遂與秦二世胡亥、李斯合謀,秘不發喪,詐受始皇遺詔,立胡亥為太子,又更為書賜扶蘇和蒙恬死。胡亥還至咸陽,立為二世皇帝,趙高任郎中令,常居宮中參與決策。他指使胡亥更改法律,誅戮宗室、大臣。群臣、諸公子觸犯秦二世意旨的,都交趙高審治。蒙恬、蒙毅兄弟等秦始皇所親近的大臣和諸公子、公主皆被處死,相連坐者不可勝數。趙高惟恐大臣入朝奏事告發他,又勸二世深居禁中,不朝見大臣,以此進一步專擅朝政。

秦二世元年(前209)七月陳勝、吳廣起義後,秦朝統治集團內部矛盾進一步加劇。右丞相馮去疾、將軍馮劫因諫說二世停止修造阿房宮,減省徭役賦稅,結果被迫自殺。左丞相李斯則被趙高誣以謀反罪,腰斬於咸陽市。章邯也因受到猜忌,在巨鹿一戰失敗後投降項羽。此後趙高拜為中丞相,事無大小皆取決於其意旨。他為瞭鞏固權位,故意在二世面前指鹿為馬,凡是不隨聲附和的大臣,就捏造罪名加以迫害。秦二世三年八月,劉邦攻下武關後,趙高恐誅罰及身,與其婿閻樂等人密謀,乘二世在望夷宮齋戒之機,詐詔發兵圍宮,逼令二世自殺。趙高企圖篡位自立,但因左右百官不從,隻好立二世兄子子嬰為秦王。九月,趙高被子嬰用計殺於齋宮,夷三族。