Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

申培公簡介

申培公

  申培公,姓申名培,亦稱申公,“公”乃尊稱,西漢時魯(郡治在今山東曲阜一帶)人,其生卒年月已難詳考,約當在公元前三至二世紀之間。西漢初期儒傢學者,經學傢,西漢今文《詩》學中“魯詩學”之開創者。

  申培公少時,與魯穆生、白生及後來成為西漢楚元王的劉交等皆受《詩》於荀子的學生浮丘伯,秦始皇“焚書”後積壓自散去西漢建立後,曾與其師浮丘伯一起見漢高祖劉邦於魯南宮。後為楚元王的中大夫。呂後時,又與楚元王劉交之子劉郢客在長安隨浮丘伯學《詩》終業。漢文帝時立為博士,又為劉郢客的中大夫,負責教其子劉戊。劉戊弱位,淫暴,申培公因諫而遭到胥靡之刑,歸魯,退居傢教,終身不出門,亦不見賓客,唯王命召之乃往。弟子自遠方來受業者百餘人(一說千餘人)。漢武帝即位,其弟子王臧、趙綰為漢武帝重用,欲更張政治,議立明堂以朝諸侯,公車召迎時已八十多歲的申培公入京。申培公對武帝問治亂之事,曰:“為治不在多言,顧力行何如耳。”武帝封為太中大夫。後因崇尚黃老之學的竇太後之幹預,王臧、趙綰下獄死,申培公病免歸,數年後卒(見《漢書·楚元傳》及《漢書·儒林傳》)。

  申培公傳《詩》以訓詁為教,成為西漢今文《詩》學中“《魯詩》學”一派。又傳《春秋 梁傳》於瑕丘江公。其著作據《漢書·藝文志》著錄有:《魯故》二十五卷、《魯說》二十八卷,均佚。清儒馬國翰《玉翰山房輯佚書》中輯有《魯詩故》三卷。