Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

戴德簡介

《大戴禮記》

與《禮記》大體同時編成的一部有關中國古代禮制的文章匯編,但增加瞭若幹篇記載古史世系和天象物候的歷史文獻。

原本相傳是西漢戴德從當時所存的戰國以來說禮之文一百三十一篇中選取八十五篇而成,故名《大戴禮記》。當時由戴聖選編的《小戴禮記》,到東漢末鄭玄作註而成為獨占“禮記”之名的“三禮”之一,《大戴禮記》遂被認為“非聖人之言”而不傳習。北周盧辯始為其作註,到唐代已亡失四十六篇。又書中《夏小正》一篇單行,實僅存三十八篇。宋淳熙刊本復收《夏小正》,又從《盛德》析出《明堂》一篇,共四十篇,分為十三卷(其中盧辯註隻存八卷)。書中與《禮記》大略相同者五篇(《哀公問》、《投壺》篇名亦同;《禮察》、《曾子大孝》、《本命》則分別與《禮記》之《經解》、《祭義》、《喪服四制》中的各一段相同);收《儀禮》所無的古典禮儀節五篇(《諸侯遷廟》、《廟》、《朝事》、《投壺》、《公符》);錄自《荀子》者三篇(《哀公問》、《勸學》、《禮三本》;又《勸問》末“問水”見《荀子·宥坐》);而同於漢單行本《孔子三朝記》者五篇(《哀公問五義》、《哀公問孔子》、《小辨》、《用兵》、《少間》),同於《曾子》者十篇;錄自《賈子新書》四篇合為一篇(《保傅》);其《公符》篇末又載《漢孝昭帝冠辭》,可知其書既有先秦之文,亦有不少為漢代所作。書中頗有很具價值的文獻,如《夏小正》一般以為是戰國時關於天象物候的科學資料;《五帝德》、《帝系》是東周所傳古史系統,司馬遷據以撰《五帝本紀》、《三代世表》。由於歷代無人重視,該書錯亂遂多。清戴震、盧文、汪中等始校訂正誤,以王聘珍《大戴禮記解詁》為世所稱。