Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

盧循簡介

盧循起義

    東晉元興元年(402年)至義熙七年(411年),盧循領導的反抗東晉王朝的農民起義戰爭。

    盧循,孫恩妹夫,參加孫恩起義。元興元年三月,孫恩投海自盡後,盧循率義軍餘部數千人繼續堅持鬥爭。桓玄攻進建康執掌東晉朝權後,為安撫浙東,以盧循為永嘉太守。盧表面受令,暗自擴展勢力。五月,盧循入東陽(今浙江金華),被劉裕擊敗。元興二年,盧循派徐道覆率軍進攻東陽、永嘉(今浙江溫州),被東晉建武將軍劉裕擊敗,由海道南撤。三年十月,盧循攻克番禺(今廣州市)、始興(今廣東韶關西南),自稱平南將軍,攝廣州事。劉裕平桓玄之亂後控扼東晉朝政,於義熙元年(405年)四月,任命盧循為廣州刺史,盧循姐夫徐道覆為始興相。義熙六年(410年)春,盧循和徐道覆乘劉裕北伐南燕,後方空虛之機,實施北征。率軍在始興會合,然後分東西二路北上,進入湘州(治今長沙)與江州(治尋陽,今江西九江西南)諸郡,一路勢如破竹,擒斬鎮南將軍何無忌,大敗荊州刺史劉道規和豫州刺史劉毅等。義軍10餘萬,聲威大震。徐道覆力主東進,盧循猶豫數日才勉強同意,遂自桑落洲(今江西九江東北)進抵淮口(今江蘇南京西北秦淮河口),逼近兵力不過數千的建康,城內人心震恐,內外戒嚴。劉裕聞訊,自北伐前線急返京師,部署防衛。盧循優柔寡斷,貽誤戰機,義軍兵臨建康近兩月,兵疲糧乏;被迫於七月初南還尋陽。十二月,被劉裕追及,大破於大雷(今安徽望江)、左裡(今江西都昌西北左蠡山下),被迫轉而南向始興、番禺撤退。義熙七年二月,晉將孟懷玉攻破始興,義軍驍將徐道覆戰死。盧循率餘部至番禺,但該城已為劉裕部將孫處由海道襲取,遂於四月退至交州(今越南北寧省仙遊東),遭火攻兵敗,投水自殺,起義失敗。

    點評:此次起義失敗在於盧循優柔寡斷,屢次貽誤戰機,最終導致失敗。