Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

謝安簡介

謝安

(320~385)東晉政治傢。字安石。陳郡陽夏(今河南太康)人。其傢族是流寓江東的北方世傢大族。沉靜有識鑒,少有名望。居會稽東山,屢次謝絕征召,與王羲之、支遁等遨遊山水,以音樂詩文自遣。年逾四十才出仕,歷任征西大將軍桓溫司馬、吳興太守、吏部尚書、中護軍。桓溫專擅朝政,371年廢皇帝司馬奕為東海王(後改封海西縣公),立司馬昱為帝(簡文帝)。次年簡文帝卒,桓溫因簡文既未禪位於己,又未受命攝政,率大兵入朝將發動政變,懾於謝安等人,未果。司馬曜(孝武帝)繼位,桓溫又求加九錫以準備禪讓,謝安等故意拖延,至溫病死,使東晉統治延長瞭四十七年。桓溫死後,孝武帝年幼,謝安累官至侍中,獨綜朝政,政由安出。

 

謝安為相施政寬和,不以察察為事。為瞭拱衛京師,培植朝廷軍事實力以抗衡長江上遊,將北來僑民征募為北府兵,由侄謝玄統率,改變瞭荊、揚兩重鎮的均勢。前秦攻下梁、益,占領襄陽,又南進徐、淮。太元八年(383),苻堅以號稱百萬之眾伐晉,京師震恐。謝安任征討大都督,坐鎮建康,運籌帷幄,指揮謝玄等取得肥水大捷。翌年九月,謝安請求北伐,令謝玄為前鋒,收復徐、兗、青、司、豫、梁六州(今山東、河南、陜西南部地區),但謝安父子叔侄遭會稽王司馬道子(孝武帝同母弟)傾陷排斥,未竟其功。自肥水之戰後,進位太保、太傅,聲望極高。荊、江二州刺史桓沖卒,朝議以謝玄繼任。謝安為消除疑慮並調和荊、揚關系,任命桓石民為荊州刺史、桓石虔為豫州刺史、桓伊為江州刺史。但他仍不為司馬道子所容,被迫於太元十年四月以抵禦前秦為名北赴廣陵,築新城留住。七月病劇,還建康,八月卒。