Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

鄭畋簡介

鄭畋

(825~883)  唐末積極組織鎮壓黃巢起義軍的宰相。字臺文。滎陽(今屬河南)人。會昌二年(842)進士及第,任藩鎮幕府。咸通五年(864)入朝,累遷為中書舍人。十年,以作詔稱旨為同僚推服,遷戶部侍郎。十一年,充翰林學士承旨。後因事被貶為梧州刺史。僖宗即位,鄭畋先後內徙郴、絳二州,復入為右散騎常侍。乾符元年(874),以兵部侍郎同中書門下平章事。五年,因反對招撫黃巢事與另一宰相盧攜忿爭,俱罷相。廣明元年(880),鄭畋任鳳翔(今屬陜西)節度使。同年冬,黃巢攻入長安,僖宗出奔蜀。鄭畋招集畿內散兵,頑抗義軍。中和元年(881),鄭畋為京城四面諸軍行營都統,敗巢軍於龍尾陂(今陜西岐山東),遂與京西北諸鎮約盟,傳檄天下,號召四方藩鎮合兵圍攻長安,為阻遏黃巢義軍在關中的發展,竭盡氣力。不久,部將李昌言發動兵變,逐鄭畋,自為留後。鄭畋被罷為太子少傅,分司東都洛陽。二年,召鄭畋至成都(今屬四川),復以司空、門下侍郎、同中書門下平章事,主持軍務。三年,黃巢起義軍退出長安,僖宗將還京。當權宦官田令孜及其兄劍南西川節度使(今四川成都)陳敬瑄與鄭畋不協;李昌言又因逐鄭畋自代故,也不願鄭畋繼續執政,三人合力排鄭畋去位,鄭畋赴其子彭州(今四川彭縣)刺史任所。不久,病逝。