Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

楊國忠簡介

楊國忠

(?~756)  唐玄宗李隆基時外戚和權臣。蒲州永樂(今山西永濟南)人。武則天時倖臣張易之之甥,楊貴妃之堂兄。本名釗,玄宗改其名為國忠。

國忠少嗜賭好酒,不學無行,為親黨所鄙視。年三十,從軍於蜀,授新都尉。天寶初,楊貴妃得寵,劍南節度使章仇兼瓊欲結為內援,使楊釗攜財賄入京,楊氏姊妹薦於玄宗,以樗蒲(一種賭具)為供奉官,累遷監察禦史。宰相李林甫曾與之勾結以危害太子,陷害政敵。他善於窺測玄宗好惡,得其歡心。天寶七載(748)擢給事中,兼禦史中丞,專判度支。此後,與李林甫爭權交惡,斥逐林甫之黨。十一載,林甫死,國忠代相,兼吏部尚書,領四十餘使,怙權仗勢,臺省官有才名而不為他用者都被排斥。他主管銓選官吏,為瞭取悅人心,不問賢愚,年資深的一概補官;又破壞制度,在其私第召集選人和吏部、門下省官進行唱名註官,廢棄三註三唱、門下復審之法。十三載,水旱為災,他歸咎於不附己的京兆尹李峴,將峴貶官;又派禦史按問報告水災的扶風太守房琯,使得內外官吏不敢反映災情。國忠平時所受賞賜及賄賂不計其數,生活極為奢侈腐朽。

天寶十載及十三載,在他鼓動下,唐兩次發兵進攻南詔,均全軍覆沒,喪師二十萬。國忠反以捷書上奏。他與安祿山爭寵,屢言祿山必反,十四載,又圍搜安祿山的長安居宅,貶謫親附祿山的官員。祿山本有野心,這時即以誅楊國忠為名起兵叛唐。次年六月,國忠猜忌防守潼關(今陜西潼關東北)的宿將哥舒翰,勸玄宗令翰出關作戰,因致大敗,潼關失守。他又勸玄宗入蜀,隨駕奔蜀,至馬嵬驛(今陜西興平西),為從駕士兵所殺。