Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

元稹簡介

           菊花 唐·元稹

            秋叢繞舍似陶傢,

            遍繞籬邊日漸斜。

            不是花中偏愛菊,

            此花開盡更無花。

 

  【分析】

  元稹(779—831),字微之,河南洛陽人。他是白居易的知交,二人並為中唐新樂府詩的主將。其詩描述細致生動,感情真摯樸實。