Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

秦瓊簡介

左武衛大將軍秦瓊 唐朝

  秦瓊 (?-638年)唐初將領。字叔寶,齊州歷城(今山東濟南)人。隋末從張須陀鎮壓農民起義,後歸李密。 密敗,為王世充所得。不久歸唐,為馬軍總管,從征宋金剛、王世充,鎮壓竇建德、劉黑闥等起義軍。官至左武衛大將軍。