Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

紇石烈子仁簡介

紇石烈子仁

    紇石烈子仁,金朝將領。女真族。姓紇石烈。

    原為知興中府事。承安四年(1199)二月,代西南路招討使仆散揆,盡受其治邊方略。泰和五年(1205)九月,以河南路。統軍使充賀宋生日使。翌年四月,遣嚴整、閻忠、周秀等入襄陽,刺探宋軍情。冬十月,隨平章政事仆散揆攻宋,率兵三萬出渦口。十一月,下來安、全椒二縣。十二月,奉命分軍涉淺,潛出宋兵後,敗宋兵於河橋,克真州。宋復遣陳璧等奉書請和。七年四月,為右副元帥。八年十一月,以樞密使兼三司使。

Leave a Reply