Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

仆散忠義簡介

仆散忠義

    仆散忠義(?—1166),金朝大將。本名烏者。女真族。姓仆散。上京(今黑龍江省阿城南白城子)拔盧古河人。婆速路統軍使背魯子,太祖宣獻皇後侄。

    為人謙以接下,敬儒士,善禦將士,有大略。年十六,領本謀克兵,從完顏宗輔平陜西,以功,承制署為謀克。繼從完顏宗弼(金兀術)取河南,舉薦為猛安。攻冀州、大名府,破宋軍十餘萬。渡淮水攻壽、廬等州。以勇略過人,被譽為“將帥之器”。領親軍萬戶,超寧遠大將軍,承其父世襲謀克。通女真文。皇統四年(1144),任博州防禦史,頗有政績。郡中大治。八年,改同知真定尹,兼河北西路兵馬都總管。遷西北路招討使,入為兵部尚書。海陵王立,出為震武軍節度使,改臨洮尹,兼熙泰路兵馬都總管。徙平陽尹、濟南尹。以漢南路行營副統制,從海陵王攻宋,克通化軍。正隆六年(1161),世宗即位,拜尚書右丞。進平章政事,兼右副元帥,鎮壓契丹移剌窩斡起義軍,大敗義軍於裊領西之陷泉,拜尚書右丞相,改封沂國公。大定二年(1162),以丞相總軍事,居南京(今開封)節制諸軍,分道攻宋。三年,以丞相兼都元帥。五年(1165),敗宋軍,迫宋約和,歸還所占海、泗、唐、鄧等州,世為侄國。拜左丞相,兼都元帥。六年病死。謚武莊。子仆散揆、孫仆散安貞。