Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

索尼簡介

四大臣輔政

康熙初年,內大臣索尼、蘇克薩哈、遏必隆、鰲拜受顧命奉幼帝玄燁嗣承大統,為輔政大臣,史稱“四輔政時期”。至康熙八年(1669)五月,玄燁正式親政,凡八年零五個月。清世祖福臨死時,清聖祖玄燁年方六歲。清廷汲取順治初年多爾袞攝政時給統治階級帶來混亂的教訓,不復以親貴輔政,而以索尼等異姓勛戚功臣輔政。

四大臣執政初始,尚能齊心合力,基本上遵照福臨制定的方針,繼續完成統一中國的戰爭。康熙元年(1662)四月,奉四鋪臣之命,吳三桂執殺南明桂王朱由榔。西南各地小股抗清勢力紛紛歸降,偏居臺灣的鄭氏部屬亦有歸順者。三年三月,靖西將軍穆裡瑪同定西將軍圖海,率八旗勁旅及湖廣、四川、陜西三省綠營兵,鎮壓瞭大順農民軍餘部李來亨領導的鄖襄山區茅麓山抗清力量。至此,大規模的民族征服戰爭結束,清王朝進入瞭相對穩定的發展階段。多年的戰爭給社會生產造成瞭極大破壞,經濟凋敝,民生塗炭。四鋪臣面對百廢待興的局勢,大力恢復和發展生產,安插流民,獎勵墾荒,施行賑濟蠲免政策,以蘇民生。同時,他們依世祖遺詔精神,將順治年間改設的內閣和翰林院撤銷,重新恢復內三院名稱,並加強對官吏的管理,裁汰瞭十三衙門,擴建瞭內務府,並註重督撫的楷模作用。幾年間,經濟發展,年谷屢登,社會秩序趨向安定。

從康熙五年始,四大臣之間的爭鬥日益激化。其中鰲拜與蘇克薩哈矛盾尖銳。鰲拜憑其戰功卓著,盛氣凌人,同蘇克薩哈論事多有齟齬,積以成仇。四朝老臣索尼,見鰲拜與蘇克薩哈形同水火,卻又無力排解,屢次呈請聖祖親政。遏必隆與鰲拜同旗結黨,凡事皆附和鰲拜。而蘇克薩哈威望淺薄,勢單力孤,心非鰲拜所為而無力抗爭。康熙六年六月,索尼謝世。班行章奏,鰲拜均列首位。七月,蘇克薩哈乞請守護福臨陵寢。鰲拜借機羅織二十四大罪狀,殺蘇克薩哈,為其擅權專政掃清瞭道路。

鰲拜操持國柄,結黨營私,以控制國傢中樞。文武各官出其門下,內外用其私黨。凡事在傢中議定,然後施行。鰲拜所為嚴重地威脅著皇權。康熙八年,玄燁親政後,智擒鰲拜下獄。和碩親王傑書等遵旨勘問,列其罪狀三十款,將他永遠拘禁,遏必隆也被革職鎖拿。同時清洗瞭鰲拜黨羽,四大臣輔政時期結束。

Leave a Reply