Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

梅文鼎簡介

梅文鼎

(1633~1721)  清代數學傢、天文學傢。字定九,號勿庵。安徽宣城人。早年,隨其父讀《周易》,即喜觀天象。二十七歲起,始治數學、歷法。中年喪妻,不復續娶,亦無意仕進,終身潛心學術,刻苦攻讀,數十年如一日。其間,曾兩度北遊京城,為《明史》館校訂《歷志》舛錯十餘處,撰成《明史歷志擬稿》,又撰《歷學疑問》以普及歷法、數學知識。其學平實博大,務求會通。時值明末清初,西方數學知識不斷傳入,梅氏兼收並蓄,融會貫通,能持是非之平。所撰《古今歷法通考》,參校古今載籍至七十餘傢,整理排比,用力甚勤。《平三角舉要》、《弧三角舉要》、《幾何補編》、《塹堵測量》諸書,於所獲西方數學知識,條分縷析,闡發增補,對康熙末年《數理精蘊》的編纂,確有承先啟後之功。於同期歷算學傢王錫闡、薛鳳祚及傳教士穆尼閣等人著述,亦多有訂正。一生博覽群書,著述多至八十餘種。行文暢達,深入淺出,頗具功力。故世之後,後人將其歷法、數學著述匯為《梅氏叢書輯要》。詩文雜著則以《績學堂文鈔》、《績學堂詩鈔》刊行。