Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

顧炎武簡介

顧炎武簡介

顧炎武(1613年(明萬歷四十一年) – 1682年(清康熙二十一年)),原名絳,字忠清。明亡後改名炎武,字寧人,亦自署蔣山傭。學者尊為亭林先生。江蘇昆山人。明末清初著名的思想傢、史學傢、語言學傢。

曾參加抗清鬥爭,後來致力於學術研究。晚年側重經學的考證,考訂古音,分古韻為10部。著有《日知錄》、《音學五書》等,他是清代古韻學的開山祖,成果累累; 他對切韻學 也有貢獻,但不如他對古韻學貢獻多。

顧亭林學術的最大特色,是一反宋明理學的唯心主義的玄學,而強調客觀的調查研究,開一代之新風,提出“君子為學,以明道也,以救世也。徒以詩文而已,所謂雕蟲篆刻,亦何益哉?”

顧亭林強調做學問必須先立人格:“禮義廉恥,是謂四維”,提倡“國傢興亡,匹夫有責”。《日知錄》卷十三:“保天下者,匹夫之賤,與有責焉。”

著作

《日知錄》 三十二卷.

一至七卷,論經

八至十二,論政治

十三卷 論世界風氣

十三四卷論禮制

十六十七卷論科舉

十八至二時一卷論藝術,文學

二十二至二十四卷論名義

二十五卷論古事真妄

二十六卷論史法

二十七卷論註書

二十八卷論雜事

二十九卷論兵事,外國

三十卷論天象術數

三十一卷論地理

三十二卷論雜考

顧亭林自認 日知錄 是生平得意之作: “平生之志與業皆在其中”

音韻學著作《音學五書》,三十八卷 前後三十年,修改過五次

《古音表》三卷

《易音》 三卷

《詩本音》 十卷

《唐韻正》二十卷

《音論》 三卷

《金石文字記》 六卷

《天下郡國利病書》 一百卷