Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

費英東簡介

費英東

    費英東(1562—1620),後金五大臣之一。滿族,瓜爾佳氏。蘇完部長索爾果子。

    世居蘇完部,後隸滿洲鑲黃旗。以驍勇善戰著稱。明萬歷十六年(1588),隨父率部歸努爾哈赤,授一等大臣,尚努爾哈赤孫女。以姐夫兌泰巴顏有叛志,誅之。二十六年(1598),同臺吉褚英征瓦爾喀,取安褚拉庫路屯寨二十餘處,招降各部。三十五年(1607),從貝勒舒爾哈齊往迎瓦爾喀斐悠城新附民,大敗烏拉部阻截之兵。從貝勒巴雅喇討東海窩集部,取赫席赫、鄂摩和蘇魯、佛訥赫托克索路。三十九年(1611),同阿巴泰取烏爾固辰、穆棱二路。四十一年(1613),從努爾哈赤滅烏拉部。後金天命元年(1616),與額亦都、扈爾漢、安費揚古、何和裡,同為理政五大臣。三年,從努爾哈赤攻取明撫順,被譽為“萬人敵”。四年,攻取葉赫城。敗明兵於薩爾滸山。從努爾哈赤三十餘年,身先士卒,沖鋒陷陣,屢立戰功,授一等總兵官世職。五年三月,卒於任。天聰六年(1632),追封直義公。

Leave a Reply