Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

董誥簡介

《全唐文》

清代官修的唐五代的文章總集。一千卷。嘉慶十三至十九年(1808~1814)由董誥領銜,阮元、徐松等百餘人參加編纂。共收文章一萬八千四百八十八篇,作者三千零四十二人,每一位作者都附有小傳。編次以唐及五代諸帝居首,其次是後妃、諸王、公主,再次為各朝作者、釋道、閨秀,宦官、四裔附編書末。清宮原藏有《唐文》稿本一百六十冊(據陳其元《庸閑齋筆記》卷一,其編者為陳邦彥),清仁宗認為它“體例未協,選擇不精”,於是下令重編。該書即在這一稿本基礎上,用《文苑英華》、《唐文粹》等總集補其缺略,又從《永樂大典》輯錄瞭唐文的單篇殘段,並旁采他書和金石資料編校而成。它匯集瞭唐朝及五代的文章,為學者查閱使用這些資料提供瞭方便。但該書在編纂、考訂上還有不少缺點,包括文章漏收、誤收、重出,作者弄錯,題目和正文的訛脫,小傳記事不確,采用的書不註出處等等。清勞格和現代學者岑仲勉在讀本書的《札記》中(見勞著《讀書雜識》、岑著《唐人行第錄》)曾舉出上述問題約四五百條。

該書編成後,即頒發揚州,由督理兩淮鹽政阿克當阿等負責校刻,嘉慶二十四年(1819)刻成,此即所謂揚州官本。後來又有廣雅書局翻刻本。中華書局1985年出版瞭據原刻本影印的斷句本,附印瞭清末陸心源的《唐文拾遺》和《唐文續拾》,是現在通行的比較便於閱讀的本子。

Leave a Reply