Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

熊倪個人資料

熊倪

    姓名:熊倪


    性別:男
    籍貫:中國
    出生年月:1974年1月24日
    業餘愛好: 看書,聽音樂
    項目:跳水
    

    1996年,26屆奧運會上,獲得跳水金牌;2000年,27屆奧運會上,獲得跳水金牌。

Leave a Reply