Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_陽休之簡介_北魏前軍將軍陽固之子_北史陽休之傳原文翻譯_與陽休之書_Wiki101.com.tw

中文名:陽休之

別 名:字子烈

國 籍:中國

民 族:漢

出生地:北平無終(今天津薊縣)人

職 業:文學傢

代表作品:《春日》、《詠萱草詩》

陽休之–文學傢

  陽休之,生於之魏宣武帝永平二年,卒於隋文帝之開皇二年,年之七十四歲。雋爽有風概。少勤學,愛文藻。弱冠即有聲譽。仕魏,歷官中書侍郎。北齊之天統中,(公元五六七年左右)除吏之部尚書。凡所選用,才地俱允。周武帝平齊,拜上開府,和州刺史。隋開皇二年罷任,終於洛陽。休之著有文集三十卷,(《北齊書本傳》)又撰幽州古今人物志三十卷,(舊唐志作十三卷。此從之新唐志)並行於世。