Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_牛仙童生平_牛仙童怎麼死的_牛仙童是誰_Wiki101.com.tw

中文名:牛仙童

國 籍:大唐

民 族:漢族

出生日期:713年

逝世日期:739年

職 業:宦官

時 期:唐玄宗時期

結 局:因貪污被殺

牛仙童——被凌遲處死

  唐玄宗當朝時期(713—739年),宦官楊思勗殺瞭受賄的牛仙童。玄宗皇帝對這個腐敗的官員大怒,降旨誅殺他。根據慣例,這樣的官員應當以最殘酷的方式殺頭。《舊唐書》非常生動地描述瞭行刑的過程:“內給事牛仙童使幽州,受張守珪厚賂。玄宗怒,命思勗殺之。思勗縛架之數日,乃探取其心,截去手足,割肉而啖之。”

  《資治通鑒》卷二百一十四.玄宗至道大聖大明孝皇帝中之中開元二十七年:“幽州將趙堪、白真陁羅矯節度使張守珪之命,使平盧軍使烏知義邀擊叛奚馀黨於橫水之北;知義不從,白真陁羅矯稱制指以迫之。知義不得已出師,與虜遇,先勝後敗;守珪隱其敗狀,以克獲聞。事頗泄,上令內謁者監牛仙童作察之。守珪重賂仙童,歸罪於白真陁羅,逼令自縊死。仙童有寵於上,眾宦官疾之,共發其事。上怒,甲戌,命楊思勖杖殺之。思勖縛格,杖之數百,刳取其心,割其肉啖之。守珪坐貶括州刺史。太子太師蕭嵩嘗賂仙童以城南良田數頃,李林甫發之,嵩坐貶青州刺史。”

  楊思勗和高力士一樣,是唐玄宗眼裡紅得發紫的宦官,在平定叛亂中打瞭不少勝仗。唐玄宗選這個人當殺手,是因為他心狠手辣,《新唐書》記載他“所得俘,必剝面、皦腦、褫發皮以示人。”楊思勗領瞭殺人的任務後,自然領會主子的意圖,他發揮殺技之特長,將牛仙童“縛架之數日,乃探取其心,截去手足,割肉而啖之。”楊思勗痛殺貪官的時挖其心、截手足、啖其肉的做法,曾給很多人帶來快感。

  《唐律》對貪官的處理從來沒有挖心剡肉,可牛仙童的心的確被挖瞭。就是說,唐玄宗對牛仙童貪污行為的處罰,又是一次嚴重的亂執法行為,楊思勗是違法者,唐玄宗則是同案犯。也許是牛仙童受賄威脅到瞭國傢邊防安全,危及到瞭大唐皇帝的寶座,觸怒瞭唐玄宗的惱火神經,下瞭如此之狠手。然而,唐玄宗自知理虧,再沒有對第二個人挖過心。