Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_王世積簡介_王世積周隋時期將領_王世積傳_王世積、闡熙新囶人也_Wiki101.com.tw

本 名:王世積

所處時代:周隋時期

民族族群:漢族

出生地:闡熙郡新渼

主要成就:滅陳之役 上柱國

王世積–周隋時期將領

  王世積,闡熙新渼人也。父雅,周使持節、開府儀同三司。世積容貌魁岸,腰帶十圍,風神爽拔,有傑人之表。在周有軍功,拜上儀同,封長子縣公。高祖為丞相,尉遲迥作亂,從韋孝寬擊之,每戰有功,拜上大將軍。

  隋文帝受禪,進封宜陽郡公。高颎美其才能,甚善之。嘗密謂颎曰:“吾輩俱周之臣子,社稷淪滅,其若之何?”颎深拒其言。未幾,授蘄州總管。平陳之役,以舟師自蘄水趣九江,與陳將紀瑱戰於蘄口,大破之。既而晉王廣已平丹陽,世積於是移書告諭,遣千金公權始璋略取新蔡。陳江州司馬黃偲棄城而遁,始璋入據其城。世積繼至,陳豫章太守徐璒、廬陵太守蕭廉、潯陽太守陸仲容、巴山太守王誦、太原太守馬頲、齊昌太守黃正始、安成太守任瓘等,及鄱陽、臨川守將,並詣世積降。以功進位柱國,拜荊州總管,賜絹五千段,加之寶帶,邑三千戶。後數歲,桂州人李光仕作亂,世積以行軍總管討平之。上遣都官員外郎辛凱卿馳勞之。及還,進位上柱國,賜物二千段,上甚重之。

  世積見上性忌刻,功臣多獲罪,由是縱酒,不與執政言及時事。上以為有酒疾,舍之宮內,令醫者療之。世積詭稱疾愈,始得就第。及起遼東之役,世積與漢王楊諒並為行軍元帥,至柳城,遇疾疫而還。拜涼州總管,令騎士七百人送之官。未幾,其親信安定皇甫孝諧有罪,吏捕之,亡抵世積。世積不納,由是有憾。孝諧發配桂州,事總管令狐熙。熙又不之禮,甚困窮,因徼幸上變,稱:“世積嘗令道人相其貴不,道人答曰:‘公當為國主。謂其妻曰:‘夫人當為皇後。’又將之涼州,其所親謂世積曰:河西天下精兵處,可以圖大事也。世積曰:涼州土曠人稀,非用武之國。”由是被征入朝,按其事。有司奏:“左衛大將軍元旻、右衛大將軍元胄、左仆射高颎,並與世積交通,受其名馬之贈。”世積竟坐誅,旻、胄等免官,拜孝諧為上大將軍。