Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_江總簡介_江總著名南朝陳大臣、文學傢_江令宅_江總字總持,七歲而成為孤兒_Wiki101.com.tw

本 名:江總

字 號:總持

所處時代:南朝陳

民族族群:漢族

主要作品:江令君集

祖 籍:濟陽郡考城(今河南商丘民權縣)

江總–著名南朝陳大臣、文學傢

 江總字總持,濟陽考城人(今河南商丘民權縣)。是晉朝散騎常侍江統的十世孫 。

 江總七歲喪父,寄依外祖傢。年少時聰明敏捷,性情純厚。其舅舅吳平光侯蕭勱,在當時名望很高,特別鐘愛他,曾對江總說:“你節操品行與眾不同,神態舉止超群出眾,將來出名,必當超過我。”江總長大後,勤奮篤學才思敏捷,他傢世代相傳的書數千卷,江總日夜探究研讀,未曾離手。

 十八歲時,江總初任宣惠武陵王府法曹參軍。中權將軍、丹陽尹何敬容建府置僚屬,設置佐吏,都以顯貴的後代擔任,江總又授職為何敬容府主簿。不久調任尚書殿中郎。

 才華橫溢

 梁武帝蕭衍撰寫《正言》才畢,又寫《述懷詩》,江總參與寫此詩,蕭衍讀完江總的詩後,大為嘆賞。又調任侍郎。尚書仆射范陽張纘,度支尚書瑯邪王筠,都官尚書南陽劉之遴,都才學淵博,因江總年少時出名,張纘等人很是推重,結為忘年之交。劉之遴曾以詩文相贈江總。後調任太子洗馬,又出京任臨安縣令,再回京任中軍宣城王府內錄事參軍,調任太子舍人 。

 梁朝和西魏友好往來,蕭衍詔命江總和徐陵出使西魏,江總生病沒有前去。侯景寇掠京城,蕭衍詔命江總暫兼太常卿,堅守小廟。臺城陷落後,江總在外境維艱中逃難,費瞭幾年時間才到會稽郡,住到龍華寺,便寫瞭《修心賦》,大略評品時事。

 江總的第九個舅舅蕭勃首先占領廣州,他又從會稽去投依蕭勃。

 梁元帝蕭繹平定侯景之亂後,詔命江總任明威將軍、始興內史,給江總八百斛太守薪俸讓他出行。恰逢江陵陷落,江總遂不成行,從此寄居嶺南多年。

 效力陳朝

 天嘉四年(563年),因任中書侍郎回朝廷,管轄侍中省。江總歷任司徒右長史,掌東宮管記,給事黃門侍郎,兼南徐州大中正。又授職太子中庶子、通直散騎常侍,東宮、中正職務不變。不久調任左民尚書,後轉任太子詹事,中正職務不變。江總因與太子徹夜暢飲,收養良傢女子陳氏為女,太子便裝去江總住所,皇上怒而免除其職。不久復任侍中,兼左驍騎將軍。再任左民尚書,兼左軍將軍,未授職,又因公事免職。不久任散騎常侍、明烈將軍、司徒左長史,調任太常卿。

 陳後主陳叔寶繼位後,授職江總任祠部尚書,又領左驍騎將軍、參掌選事。又轉任散騎常侍、吏部尚書。再調任尚書仆射,參掌選事職務不變。

 至德四年(586年),江總加任宣惠將軍,量置佐史。不久授官尚書令,賜給鼓吹一部,加扶,其他官職未變。

 昏庸亡國

 禎明二年(588年)晉號中權將軍。後任宰相,他不理政務,隻是每天和後主在後宮飲酒作樂,還加上陳暄、孔范、王瑗等十餘人,當時稱他們為狎玩之客。因此國傢日益衰敗,典章制度不健全,有上言者,就以犯罪論處,君臣昏庸腐敗,以至於國傢滅亡。

 禎明三年(589年)建康陷落後,江總入隋朝,任上開府。

 開皇十四年(594年)死於江都,時年七十六歲。