Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_楊綸簡介_楊綸隋朝宗室_滕穆王楊瓚子楊綸_楊綸為什麼被隋煬帝貶官_Wiki101.com.tw

本 名:楊綸

所處時代:隋朝

民族族群:漢人

出生時間:不詳

去世時間:不詳

性 別:男

楊綸–隋朝宗室

  楊綸,字斌籀,滕穆王楊瓚子,性弘厚,美姿容,頗解鐘律。高祖受禪,封邵國公,邑八千戶。明年,拜邵州刺史。晉王廣納妃於梁,詔綸致禮焉,甚為梁人所敬。綸以穆王之故,當高祖之世,每不自安。煬帝即位,尤被猜忌。綸憂懼不知所為,呼術者王琛而問之。琛答曰:“王相祿不凡。”乃因曰:“滕即騰也,此字足為善應。”

  有沙門惠恩、崛多等,頗解占候,綸每與交通,常令此三人為度星法。有人告綸怨望咒詛,帝命黃門侍郎王弘窮治之。弘見帝方怒,遂希旨奏綸厭蠱惡逆,坐當死。帝令公卿議其事,司徒楊素等曰:“綸希冀國災,以為身幸。原其懷惡之由,積自傢世。惟皇運之始,四海同心,在於孔懷,彌須協力。其先乃離阻大謀,棄同即異,父悖於前,子逆於後,非直覬覦朝廷,便是圖危社稷。為惡有狀,其罪莫大,刑茲無赦,抑有舊章,請依前律。”帝以公族不忍,除名為民,徙始安。

  諸弟散徙邊郡。大業七年,親征遼東,綸欲上表,請從軍自效,為郡司所遏。未幾,復徙朱崖。及天下大亂,為賊林仕弘所逼,攜妻子竄於儋耳。後歸大唐,為懷化縣公。