Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

勵志格言——讀書

勵志格言

〈五〉讀書
 
天地間第一人品,惟有讀書。
每個人的氣質本難改變,惟有讀書可以改變氣質。
讀書雖未成名,人格已趨高雅。

讀書要訣∶

第一要有志,第二要有識,第三要有恒。

(註有識∶辨別,選擇有益之書。)

人世間任何事,多是利與害兼有,
惟讀書有利而少害,讀一卷書,則有一卷之益,
讀書一日,則有一日之益。
學問是智慧的泉源,品德乃事業的根本。
百樂無如讀書,至要莫如教子。
魚離水則身亡,人離書則神索。
(註‘神索’∶神氣頹喪。)
君子之求學,入於目,藏於心,行之以身。
眼界要闊,踏遍名山大川,
度量要宏,熟讀五經諸史。
(註‘五經’∶詩經、書經、易經、禮記、春秋。)
讀書求理,須令自傢胸中點頭;
與人談理,須令人傢胸中點頭。
一個真正懂得讀書的人,要能讀到心領神會的境界,
才不會陷入隻背誦詞章文句,而不明書中真理。
傢貧者,不可因貧而廢學。
傢富者,不可因富而怠學。
貧而勤學,可以立身。
富而勤學,名乃光榮。
惟見學而顯達,未見學者無成。
學者乃身之寶,學者乃世之珍。
學者乃是君子,不學則為小人。
造燈以求明,讀書以求理。
明以照暗室,理以服人心。

書是我們的好朋友、好老師,我們應該多讀書、苦讀書,從中汲取營養,增長智識。

我們要多讀書,更要讀好的書。在言情武打的迷宮中,我們要迷途知返,勇於爭脫;在 書的海洋中,我們要學會辨別,善於選擇。

一定要多讀書,讀好書,發奮讀書,立志成才,快成長,成良才。

讀一本好書,就是和許多高尚的人談話。莎士比亞說∶“書籍是全世界的營養品,生活 裡沒有書籍,就好像沒有陽光;智慧沒有書籍,就好像鳥兒沒有翅膀。”

智識的力量,在於它是一盞啟迪智慧、驅逐蒙昧、開闊眼界、把人引向光明的明燈。而 書籍,恰如點燃明燈的火種。

讀書是學習,使用也是學習,而且是更重要的學習。

我喜歡讀書,喜歡認識人,瞭解人。多讀書,多認識人,多瞭解人會擴大你的眼界,會 使你變得善良些,純潔些。

讀書,是人的心靈和古今中外一切民族的偉大智慧相結合的過程。所以書籍是人類進步 的階梯。

杜甫說∶“讀書破萬卷,下筆如有神。”

讀書不獨改變人氣質,且能養人精神,蓋理義收攝故也。

萬事皆易滿足,惟讀書終身無盡。

人何不以“不知足”一念加之書。

千年奇遇,無如好書相遇;平生清福,莫過於雅事接連不斷。

沒有比讀書更快樂的,
沒有比教子更重要的。
讀書者不賤,耕田者不饑,
積德者不傾,擇交者不敗。

節儉醫貧,彈琴醫躁,獨臥醫淫,隨緣醫愁,讀書醫俗。

不讀書不能進入聖賢的境界;
不積德不能生出聰慧的兒子。

讀書使人明智,讀詩使人靈秀。
讀書足以怡情,足以博雅,足以成長。
多則廉價,萬物皆然,惟獨智識例外。
智識越豐富,則價值就越昂貴。

一個愛書的人,等於有一個忠實的朋友、有一個良好的導師、有一個可愛的伴侶、有一 個真摯的安慰者。

 

Leave a Reply