Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

悼念男性挽聯|對聯大全

悼念男性挽聯

 秋水蒹蔚溯回往哲 青風桃李想象斯文

 秋色荒涼喬陰莫仰 愁雲黯淡仙馭難回

 客燕思歸悲添秋士 賓鴻信斷夢杳仙鄉

 梅蕊開時噩音忽至 蔚灰動處大夢難回

 蒲劍斬邪魔高千丈 榴花照眼血染雙行

 高風送秋飛霜迎節 駕鶴上漢驂鸞騰天

 如此韶華青猶未老 何來噩耗人竟雲亡

 功勛蓋世為舉傢同悼 精神不殞與事業長存

 貌杳音沉身歸靜府應無憾 兒悲女泣淚灑江天慟有餘

 駕鶴難回終隔雲山傢萬裡 騎鯨采石五百年明月重圓

 時事傷心風號鶴唳人何處 哀情慘目月落烏啼霜滿天

 不留耆舊 人皆惜老成 此日騎鯨去 何年化鶴乘

 壯梁悲落月 魯殿圯靈光 海內存知已 雲間涉德音

 庾公樓月冷 處士裡星沉 壽終德永在 人去范長存

 哀慕有餘慟 瞻依無盡時 百年三萬日 一別幾千秋

 讀禮悲風木 吟詩廢蓼我 天下遺一老 人已足千秋

 翠色和雲悲夜月 鴻雁聲哀月一輪 事業已歸前輩錄 典型留與後人傳

 碧水青山認作主 落花啼鳥總傷神 稱觴沿憶登堂事 掛劍難為過墓情

 流水夕陽千古恨 淒風苦雨百年愁 何日一夢飛蝴蝶 竟使千秋泣杜鵑

 一趄風燭紅霞斂 萬古儀型碧草埋 大雅雲亡梁木壞 老成凋謝泰山頹