Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

吳兢的名言

  1. 禮所以決嫌疑,定猶豫,別同異,明是非也。 類別:修養
  2. 若安天下,必須先正其身。未有身正而影曲,上治而下亂者。唐·吳兢《貞觀政要·君道》 為人純正,可以安定天下。 類別:道德

Leave a Reply