Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

表決心的詩句勵志語錄|勵志語錄大全

1.前不見古人,後不見來者。念天地之悠悠,獨愴然而涕下。——陳子昂《登幽州臺歌》

2.我欲穿花尋路,直入白雲深處,浩氣展虹霓。 —— 黃庭堅《水調歌頭·遊覽》

3.誓將掛冠去,覺道資無窮。 —— 岑參《與高適薛據同登慈恩寺浮圖》

4.回首叫虞舜,杜若滿芳洲。 —— 張孝祥《水調歌頭·過嶽陽樓作》

5.日月常懸忠烈膽,風塵障卻奸邪目。 —— 宋江《滿江紅·喜遇重陽》

6.仙人如愛我,舉手來相招。 —— 李白《焦山望寥山》

7揚麾氛霧靜,紀石功名立。 —— 李世民《飲馬長城窟行》

8.安得生羽毛,千春臥蓬闕?。 —— 李白《天臺曉望》

9.魚行潭樹下,猿掛島藤間。 —— 孟浩然《萬山潭作》

10.縱使畫工奇妙也縮手,我愛清香故把新詩嘲。 —— 明本《九字梅花詠》

11.半枯半活幾個擫蓓蕾,欲開未開數點含香苞。 —— 明本《九字梅花詠》

12.待何年歸去,談笑各爭雄。 —— 顧太清《高山流水·次夫子清風閣落成韻》

13.葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回。——王翰《涼州曲》

14.燕臺一望客心驚,笳鼓喧喧漢將營。萬裡寒光生積雪,三邊曙色動危旌。沙場烽火連胡月,海畔雲山擁薊城。少小雖非投筆吏,論功還欲請長纓。——祖詠《望薊門》

15.誓掃匈奴不顧身,五千貂錦喪胡塵。可憐無定河邊骨,猶是春閨夢裡人。——陳陶《隴西行》

16.黑雲壓城城欲摧,甲光向日金鱗開。角聲滿天秋色裡,塞上胭脂凝夜紫。半卷紅旗臨易水,霜重鼓寒聲不起。

17.明月出天山,蒼茫雲海間。長風幾萬裡,吹度玉門關。漢下白登道,胡窺青海灣。由來征戰地,不見有人還。戍客望邊邑,思歸多苦顏。高樓當此夜,嘆息未應閑。——李白《關山月》

18.昨夜秋風入漢關,朔雲邊月滿西山。更催飛將追驕虜,莫遣沙場匹馬還。——嚴武《軍城早秋》

19.誓掃匈奴不顧身,五千貂錦喪胡塵。可憐無定河邊骨,猶是春閨夢裡人。——陳 陶《隴西行》

20.故園東望路漫漫,雙袖龍鐘淚不幹。馬上相逢無紙筆,憑君傳語報平安。——岑參《逢入京使》

21.戰地,不見有人還。戍客望邊邑,思歸多苦顏。高樓當此夜,嘆息未應閑。——李白《關山月》

22.昨夜秋風入漢關,朔雲邊月滿西山。更催飛將追驕虜,莫遣沙場匹馬還。——嚴武《軍城早秋》

23.黃河遠上白雲間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關。——王之渙《涼州詞》

24.五月天山雪,無花隻有寒。笛中聞折柳,春色未曾看。曉戰隨金鼓,宵眠抱玉鞍。願將腰下劍,直為斬樓蘭。——李白《塞下曲六首(選一)》

25.明月出天山,蒼茫雲海間。長風幾萬裡,吹度玉門關。漢下白登道,胡窺青海灣。由來征戰地,不見有人還。戍客望邊邑,思歸多苦顏。高樓當此夜,嘆息未應閑。——李白《關山月》

26.昨夜秋風入漢關,朔雲邊月滿西山。更催飛將追驕虜,莫遣沙場匹馬還。——嚴武《軍城早秋》

27.秦時明月漢時關,萬裡長征人未還。但使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。——王昌齡《出塞》

28.青海長雲暗雪山,孤城遙望玉門關。黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還。——王昌齡《從軍行》

29.挽弓當挽強,用箭當用長。射人先射馬,擒賊先擒王。殺人亦有限,列國自有疆。茍能制侵陵,豈在多殺傷。——杜甫《前出塞九首(選一)》

30.前不見古人,後不見來者。念天地之悠悠,獨愴然而涕下。——陳子昂《登幽州臺歌》

31.葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑,古來征戰幾人回。——王翰《涼州曲》

32.澤國江山入戰圖,生民何計樂樵蘇。憑君莫話封侯事,一將功成萬骨枯。——曹松《己亥歲》