Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

高考勵志語錄押韻|勵志語錄大全

高考勵志語錄押韻:

(1)摒棄僥幸之念,必取百煉成鋼;厚積分秒之功,始得一鳴驚人。

(2)進更理想大學,鑄更輝煌人生。——高考須更刻苦的奮鬥。

(3)搶時間,抓基礎,勤演練定有收獲;樹自信,誓拼搏,升大學回報父母。

(4)我努力,我堅持,我一定能成功!

(5)惜光陰百日猶短,看眾志成城拼搏第一;細安排一刻也長,比龍爭虎鬥誰為爭鋒?!

(6)為五月最後統考拼搏,穩做王者看誰與爭鋒?

(7)腳踏實地,心無旁騖,珍惜分分秒秒。緊跟老師,夯實基礎。

(8)高三再露鋒芒,宜將剩勇追窮寇,高考一展鴻圖,不可沽名學霸王。

(9)高三辛苦一年,高考收益一生。

(10)天道酬勤 勤能補拙拼搏一年 天高地闊。

(11)鷹擊天風壯,鵬飛海浪春。

(12)灰心生失望,失望生動搖,動搖生失敗。

(13)理想是力量的泉源、智慧的搖籃、沖鋒的戰旗、斬棘的利劍。

(14)有志者自有千方百計,無志者隻感千難萬難。

(15)心者,棲神之舍;神者,知識之本;思者,神識之妙用也。

(16)不思,故有惑;不求,故無得;不問,故不知。

17)非學無以廣才,非志無以成學。

(18)勤學,勤思,勤問,苦鉆。

(19)行者常至,為者常成。

(20)修身,治國,平天下。

(21)決戰高考,改變命運。屢挫屢戰,笑傲群雄。

(22)沒有常勝,隻有常省。

(23)笑看人生峰高處,唯有磨難多正果。

(24)苦海有涯。而學無涯,志者戰高考,惰者畏高考。

(25)勇者,必以決鬥之勇氣與五張試卷一決雌雄;懦夫,概以鼠目之寸光量人生此戰必輸無疑!