Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

勵志古語勵志語錄|經典語錄大全

勵志古語勵志語錄

1、莫等閑,白瞭少年頭,空悲切。——嶽飛

2、少壯不努力,老大徒傷悲。——《長歌行》

3、三更燈火五更雞,正是男兒讀書時。黑發不知勤學早,白首方悔讀書遲。——顏真卿

4、鳥欲高飛先振翅,人求上進先讀書。——李苦禪

5、古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有堅忍不拔之志。——蘇軾

6、天下事以難而廢者十之一,以惰而廢者十之九。——顏之推

7、日日行,不怕千萬裡;常常做,不怕千萬事。——《格言聯璧·處事》

8、積土而為山,積水而為海。——《荀子》

9、會當凌絕頂,一覽眾山小。——杜甫

10、窮則變,變則通,通則久。——《易經》

11、古人學問無遺力,少壯工夫老始成。——陸遊

12、千磨萬擊還堅勁,任爾東西南北風。——鄭板橋

13、讀書不覺已春深,一寸光陰一寸金。——王貞白

14、人有坎,失於盛年;猶當晚學,不可自棄。——顏之推

15、敏而好學,不恥下問,——孔子

16、天生我材必有用,千金散盡還復來。——李白

17、立身以立學為先,立學以讀書為本。——歐陽修

18、路漫漫其修道遠,吾將上下而求索。——屈原

19、光陰似箭,日月如梭。——《增廣賢文》

20、人生在勤,不索何獲。——張衡

21、學必求其心得,業必貴其專精。——章學誠

22、海闊憑魚躍,天高任鳥飛。——《古詩詩話》

23、沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。——劉禹錫

24、采得百花成蜜後,為誰辛苦為誰甜。——羅隱

25、盛年不重來,一日難再晨。及時當勉勵,歲月不待人。——陶淵明

26、鑿壁偷光,聚螢作囊;忍貧讀書,車胤匡衡。——許名奎

27、讀書不趁早,後來徒悔懊。——《清詩鐸》

28、天行健,君子以自強不息。——《周易》

29、滿招損,謙受益。—《尚書》

30、吾生也有涯,而知也無涯。——莊子

31、博觀而約取,厚積而薄發。——蘇軾

32、長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海。——李白

33、玉不琢,不成器;人不學,不知道。—《禮記》

34、書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟。——韓愈

35、業精於勤,荒於嬉;行成於思,毀於隨。——韓愈

36、一日不書,百事荒蕪。——李詡

37、尺有所短;寸有所長。物有所不足;智有所不明。——屈原

38、欲窮千裡目,更上一層樓。——王之渙

39、繩鋸木斷,水滴石穿。——羅大經

40、一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰。——《增廣賢文》

41、青,取之於藍而青於藍;冰,水為之而寒於水。——《荀子》